Saturday, April 23, 2011

Pabaon

Hindi kita iiwan.
Maghihintay ako sa'yo.
Gaano man katagal,
Ako'y maghihintay sa'yo.

Hahayaan kang tuklasin
ang nais ng puso mo.
Pababayaan kang tuklasin
ang kasiyahan ng puso mo.

Mahirap man sa akin
ang ipaubaya ka sa Kanya,
wala ring magagawa
kundi ang magtiwala---

na ang pag-ibig mo
at pag-ibig ko,
balang araw, magtatagpo

No comments:

Post a Comment