Saturday, April 23, 2011

Himig ng Mangingibig

Hindi ako karapat-dapat
sa kanya, Panginoon.
Hindi ko magawang isipin
siya'y ibibigay mo sakin.

Ngunit ang pangako mo,
ay hingin lang sa iyo,
anuman ang naisin,
ito'y iyong tutuparin.

Sapagka't ang ibig mo,
ay tanging kasiyahan ko,
mahirap man na tangapin,
Pag-ibig mo'y tapat sa akin.

No comments:

Post a Comment