Sunday, April 18, 2010

maghihintay ako

"Maghihintay ako."
Iyan ang pangako ng puso ko sa puso mo.

Gaano man katagal
Ilang taon man ang magdaan
Basta, pagdating mo,
Asahan mo akong sasalubong sa'yo.

Wala ng agam-agam
Buo na ang pasiya ko---
"Maghihintay ako sa iyo."

No comments:

Post a Comment